Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία English |

 
 

  Το σχολείο

  Οι καθηγητές 

  Οι μαθήτριες

  Ευρ.Προγράμματα 

  Δραστηριότητες

  Η πόλη μας

  Ανακοινώσεις

  Συνδέσεις   

 

ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πειραιώς και Επονιτών 21

ΤΚ 18547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ. 210-4297425 

FAX 210-4297424

 

 

 

 

Σχολικός Κανονισμός
 

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.

Ο Σχολικός Κανονισμός που προβλέπεται από το νόμο, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής του σχολείου. Ο παρών Σχολικός Κανονισμός, εναρμονισμένος προς την Ελληνική Εκπαιδευτική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις της Πολιτείας, καθορίζει τις αρχές και τους σκοπούς του σχολείου, τα μέσα με τα οποία επιδιώκεται η πραγμάτωσή τους και τα όρια των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μαθητριών και γονέων.

Η εγγραφή μαθητριών στο σχολείο προϋποθέτει την αποδοχή αυτού του Σχολικού Κανονισμού από τους μαθήτριες και τους γονείς τους.

 

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

Ο Διευθυντής του σχολείου ευρισκόμενος στην κορυφή της πυραμίδας μέσα στη σχολική κοινότητα έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της πραγματοποίησης του έργου μέσα στο σχολείο, καθώς και την ευθύνη για την ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται. Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και τα καθήκοντά του Διευθυντή του σχολείου περιγράφονται και προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας περιγράφονται επίσης από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία.

Η σχολική μονάδα, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία, έχει την οργάνωση μίας ευνομούμενης ομάδας, που λειτουργεί με αποτελεσματικότητα και αποτελεί για τους μαθήτριες παράδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής αγωγής.

 

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

 

3.1. Εγγραφές - Μετεγγραφές

 Όπως είναι γνωστό το Γυμνάσιό μας είναι ένα πολυσυλλεκτικό σχολείο που δέχεται αποκλειστικά μαθήτριες, από όλες τις περιοχές. Αιτήσεις για εγγραφή στην Α' Γυμνασίου γίνονται κάθε χρόνο γύρω στην άνοιξη. Το ακριβές χρονικό διάστημα προσδιορίζεται με σχετική ανακοίνωση που εκδίδεται (και δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα ) στα μέσα Μαρτίου. Για την υποβολή αίτησης δεν χρειάζεται η προσκόμιση κανενός εγγράφου, η δε αίτηση δίνεται από το σχολείο μας. Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων τότε για την επιλογή των μαθητριών διεξάγεται δημόσια κλήρωση.

Από την έναρξη του σχολικού έτους (1η Σεπτεμβρίου ) και μέχρι το τέλος Μαρτίου οι μαθήτριες μπορούν να μετεγγραφούν σε άλλα σχολεία της επιθυμίας τους υπό την προϋπόθεση ότι κατοικούν στην περιοχή του σχολείου υποδοχής και ότι το σχολείο αυτό συνηγορεί σε αυτή την μετακίνηση.

 

3.2. Σχολική ζωή

Οι μαθήτριες κάθε ηλικίας προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία και διαφορετικό μορφωτικό φορτίο. Κατά την έναρξη της σχολικής ζωής η διαφορετικότητα αυτή έχει κυρίως οικογενειακή προέλευση, αλλά στην πορεία προστίθεται και η ευρύτερη επίδραση του περιβάλλοντος. Το κοινωνικό, το φυσικό και το σχολικό περιβάλλον θα προσδιορίσουν σημαντικά την παραπέρα εξέλιξη. Η επίδραση αυτή ασκείται με πολλούς τρόπους άμεσα ή έμμεσα, συστηματικά ή διάχυτα.

Η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα των στοιχείων της προσωπικότητας της μαθήτριας. Επίσης αντίστροφα η δική του δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στο μαθητή και το σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης.

Το σχολείο θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητριών στις σχολικές δραστηριότητες ως υποχρέωσή τους.

Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητριών είναι απαραίτητο να επικρατεί ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια. Η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη. Εκείνο που δεν είναι αποδεκτό είναι ο επιθετικός ανταγωνισμός. Οι προσπάθειες για επιδόσεις, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα αναγνωρίζονται και βοηθούνται να αναπτύσσονται.

Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και οι άλλες σχολικές δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων, η συμμετοχή στα προγράμματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των άλλων καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων είναι επιθυμητό να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των ίδιων των μαθητριών

Μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή των μαθητριών έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και οι κανόνες του. Η αναγνώριση των ρόλων, η δυνατότητα εναλλαγής με σεβασμό και χωρίς εντάσεις είναι βασικός στόχος της σχολικής αγωγής. Η δημοκρατία και η δημοκρατική συμπεριφορά είναι αρετές που εμπεριέχονται ως στοιχεία στην κοινωνικοποιητική αποστολή του σχολείου.

 

3.3. Φοίτηση των μαθητριών

Το Σχολείο αποδίδει πρωταρχική σημασία στην τακτική και ανελλιπή φοίτηση των μαθητριών του.

Η φοίτηση των μαθητριών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητριών και οι συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια.

Εκπαιδευτικά σημαίνει ότι το έλλειμμα στην παρακολούθηση, πέρα από ένα ορισμένο αριθμό απουσιών, δημιουργεί εκπαιδευτικό κενό και συνεπώς την ανάγκη για την επανάληψη της τάξης αλλά και παιδαγωγικά παγιώνει στη συνείδηση της μαθήτριας την αντίληψη ότι η εργασία και η συνέπεια στις υποχρεώσεις δε συγκαταλέγονται στις αρετές των ανθρώπων.

Το Σχολείο επιφυλάσσεται να απομακρύνει μαθήτριες που απoυσιάζoυν χωρίς σοβαρό λόγο, κάνοντας κατάχρηση του σχετικού νόμου για τις απουσίες.

Ειδικότερα:

 • Στην αρχή κάθε σχολικού έτους γνωστοποιούνται εγγράφως στους γονείς οι διατάξεις που ισχύουν για την τακτική φοίτηση των μαθητριών.
 • Οι γονείς οφείλουν να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών τους στο Σχολείο το πρωί.
 • Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται συχνά και να δικαιολογούν εγκαίρως τις απουσίες του παιδιού τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Οι απουσίες των μαθητριών από μάθημα ενδιάμεσης ώρας είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά.
 • Οι απουσίες από συγκεντρώσεις και άλλες υποχρεωτικές εξωδιδακτικές εκδηλώσεις αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα.
 • Η καθυστερημένη προσέλευση σε μάθημα δεν επιτρέπεται.
 • Κάθε τετράμηνο, με την παράδοση του “Ελέγχου Προόδου” της μαθήτριας, γνωστοποιείται στους γονείς της και ο αριθμός των απουσιών της.
 • Μαθήτρια που έχει λόγους να φύγει από το Σχολείο πριν από το πέρας της σχολικής ημέρας εφοδιάζεται με γραπτή άδεια εξόδου από τη Διεύθυνση του σχολείου του, μετά από επικοινωνία με τους γονείς της.
 • Η φοίτηση των μαθητριών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα του σχολικού έτους, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας.

 

3.4. Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Για μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Για απαλλαγή μιας ημέρας απαιτείται σημείωμα του γονέα, το οποίο εγκρίνεται από τη Διεύθυνση του σχολείου του.

 

3.5. Ενδυμασία.

Οι μαθήτριες οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο ντυμένες κόσμια και ευπρεπώς. Επειδή τα όρια για κόσμια και ευπρεπή εμφάνιση των μαθητριών είναι δυσδιάκριτα, η προσωπικότητα της κάθε μαθήτριας μπορεί να τα προσδιορίσει με σαφήνεια και πάντα σε σχέση με αυτήν και το σύνολο των συμμαθητριών του σχολείου. Υπάρχουν βέβαια ακραίες περιπτώσεις οι οποίες είναι προφανείς. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η κοινότητα της τάξης με το σύμβουλο καθηγητή και σε συνεργασία με τους γονείς μπορεί και είναι υποχρεωμένη να παρέμβει. Αν αυτό δεν αποδώσει, η ευθύνη μεταφέρεται στο 15μελές μαθητικό συμβούλιο και τέλος στο σύλλογο διδασκόντων.

Ειδικότερα οι μαθήτριες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή.

 

3.6. Υγεία των μαθητριών

Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, κατά την εγγραφή της μαθήτριας, το υπό του νόμου προβλεπόμενο ιατρικό δελτίο, συμπληρωμένο από τον οικογενειακό γιατρό τους, και να ενημερώσουν την Διεύθυνση του σχολείου για τυχόν ειδικά προβλήματα υγείας των παιδιών τους.

Για την συμμετοχή των μαθητριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

 

3.7. Επίδοση των μαθητριών

Η επίδοση των μαθητριών αξιολογείται συνεχώς και συζητείται τακτικά κατά τις συνεδριάσεις του Συλλόγου των διδασκόντων, ελέγχεται με προφορικές και γραπτές δοκιμασίες (ολιγόλεπτες, ωριαίες), με γραπτές εξετάσεις και με κάθε άλλο παιδαγωγικά ενδεδειγμένο τρόπο.

Οι γονείς ενημερώνονται από τους καθηγητές, οι οποίοι δέχονται τους γονείς μία φορά την εβδομάδα σε τακτές ώρες  που τους ανακοινώνονται.

 

3.8. Πειθαρχία

Πρωταρχική επιδίωξη του Σχολείου είναι η σφυρηλάτηση ακέραιου και ισχυρού χαρακτήρα, η ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης και αυτοπειθαρχίας των μαθητριών του καθώς και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων της εξέλιξής τους σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

Η ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας επιδιώκεται κατά κύριο λόγο με θετικά μέτρα, όπως η καλλιέργεια αξιών και η άσκηση σε συνήθειες και τρόπους ζωής που θεμελιώνουν τις αξίες αυτές. Παράλληλα, το Σχολείο έχει θεσπίσει κανόνες συμπεριφοράς, η συμμόρφωση προς τους οποίους είναι απαραίτητη για όλους όσοι κινούνται μέσα σ' αυτό.

Ειδικότερα:

 1. Οι μαθήτριες αφήνουν στην αίθουσα διδασκαλίας το μαθητικό σακίδιο και κατεβαίνουν στην αυλή για την πρωινή συγκέντρωση.
 2. Οι μαθήτριες εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας για κάθε ώρα διδασκαλίας χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού και σε καμιά περίπτωση μετά την είσοδο του καθηγητή τους.
 3. Κατά την είσοδό τους στις αίθουσες διδασκαλίας απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και μεταφορά σ’ αυτές τροφίμων και ποτών. Κάθε παράβαση αυτού του κανόνα επισύρει τιμωρία.
 4. Κατά την διάρκεια του μαθήματος είσοδος ή έξοδος των μαθητριών επιτρέπεται μόνον για σοβαρούς λόγους και μόνο μετά από άδεια του διδάσκοντα.
 5. Οι μαθήτριες πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και των σχολικών εκδηλώσεων, να σέβονται τους θεσμούς, να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των καθηγητών του Σχολείου, να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητριών τους, την ξένη περιουσία (ατομική ή σχολική) και το περιβάλλον. Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας και επιτυχίας των μαθησιακών στόχων του σχολείου.
 6. Στα διαλείμματα βγαίνουν  αμέσως όλες πλην των επιμελητριών που παραμένουν υποχρεωτικά και φροντίζουν για τον αερισμό των αιθουσών κ.λ.π.  Οι ασθενείς μαθήτριες μπορούν να παραμένουν στην αίθουσα μόνον με σχετική άδεια του εφημερεύοντος καθηγητή.
 7. Οι μαθήτριες συμπεριφέρονται πάντα, παντού και προς όλους με ευγένεια και αξιοπρέπεια. Προκλητικές συμπεριφορές με λόγια ή έργα δεν ταιριάζουν στο ήθος των μαθητριών μας.
 8. Οι μαθήτριες οφείλουν σεβασμό στο σχολικό βιβλίο το οποίο ανήκει στην Πολιτεία και παρέχεται στους μαθήτριες για χρήση. Η καλή μεταχείριση του βιβλίου είναι δείγμα πολιτισμού.
 9. Οι μαθήτριες οφείλουν σεβασμό στην ευπρέπεια και την καθαριότητα τόσο των αιθουσών όσο και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου (όπως τουαλέτες, σκάλες, προαύλιο κ.λ.π.).
 10. Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση στο σχολείο φίλων και γνωστών. Η περιφρούρηση των σχολικών χώρων από τους εξωσχολικούς είναι βασικό καθήκον όλων των μαθητριών που πρέπει σ΄ αυτές τις περιπτώσεις ν΄ αναφέρονται σχετικά στο γραφείο.
 11. Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στον σχολικό χώρο καθώς επίσης μηχανημάτων ήχου (ραδιόφωνα, walkman).
 12. Επίσης απαγορεύεται στις μαθήτριες να έχουν μαζί τους στο σχολείο πατίνια, μπάλες, επιτραπέζια παιχνίδια, επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα καθώς επίσης και μεγάλα χρηματικά ποσά. Πάντως για ό,τι τους ανήκει είναι μόνες τους υπεύθυνες και υπόλογες για την ασφαλή φύλαξή του.
 13.  Το παιχνίδι εντός του σχολείου διεξάγεται μόνον με μπάλες του σχολείου και υπό την επίβλεψη και ευθύνη των καθηγητών της Φυσικής Αγωγής χωρίς θορύβους και φωνές που να ενοχλούν αυτούς που παρακολουθούν μαθήματα μέσα στις αίθουσες.
 14. Είναι αυτονόητο ότι οι μαθήτριες όχι μόνο δεν προκαλούν φθορές στη δημόσια περιουσία που χρησιμοποιούν (τοίχοι – πόρτες – παράθυρα – θρανία - καρέκλες κ.λ.π) αλλά τουναντίον μεριμνούν ώστε να βρίσκονται όλα σε καλή κατάσταση και όταν απαιτείται συνεργάζονται γι΄ αυτό με την διεύθυνση του σχολείου. Οι μαθήτριες είναι υπεύθυνες για την κατάσταση του θρανίου  τους.
 15. Οι μαθήτριες οφείλουν κύρια στον εαυτό τους και κατόπιν στους γονείς και στην κοινωνία να παρακολουθούν με επιμέλεια τα μαθήματά τους και να διεκδικούν όλο και περισσότερο την ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας.

 

Πολύ σοβαρά παραπτώματα, που ενδέχεται να επιφέρουν την ποινή της απομάκρυνσης από το Σχολείο, θεωρούνται:

 • Η χειροδικία ή η άσκηση ψυχολογικής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες.
 • Η πρόκληση ζημιών ή φθορών στην περιουσία του Σχολείου ή σε περιουσία προσώπων εντός του σχολικού χώρου.
 • Το κάπνισμα στους σχολικούς χώρους.
 • Η κατοχή ή χρήση αλκοόλ μέσα στους σχολικούς χώρους. Στην περίπτωση κατοχής ή χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από την πολιτεία διαδικασίες.

 

3.9. Πειθαρχικός έλεγχος.

Κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες της σχολικής ζωής και τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος, η οποία εκδηλώνεται με πράξεις ή παραλείψεις, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και αντιμετωπίζεται με σχολικές πειθαρχικές κυρώσεις (ποινές). Τις πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλουν τα εξής όργανα:

1. Ο διδάσκων καθηγητής: Παρατήρηση - Σύσταση, Επίπληξη και Ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα (με ενημέρωση της Διεύθυνσης).

2. Ο Διευθυντής του σχολείου: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι και τρεις (3) ημέρες

3. Το Συμβούλιο Τμήματος: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι και πέντε (5) ημέρες

4. Ο Σύλλογος διδασκόντων: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Μαθήτριες που αποβάλλονται από τα μαθήματα δύνανται να παραμένουν στο σχολείο κατά τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενοι με την φροντίδα της Διεύθυνσης του σχολείου.

 

3.10. Διαγωγή

Η συμπεριφορά των μαθητριών που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο στο σχολείο ή και εκτός σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις συνιστά την διαγωγή τους. Η διαγωγή των μαθητριών χαρακτηρίζεται κοσμιότατη, κοσμία ή επίμεμπτη από το Σύλλογο των Διδασκόντων στο τέλος του σχολικού έτους και έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα.

 

3.11 Τιμητικές διακρίσεις

Στις  μαθήτριες που διακρίνονται για την διαγωγή και την επίδοσή τους στα μαθήματα απονέμονται τιμητικές διακρίσεις ( Βραβεία και Αριστεία ) από το Υπουργείο Παιδείας. Επίσης απονέμονται ιδιαίτερες τιμητικές διακρίσεις σε μαθήτριες για πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις που εκφράζουν ασύνηθες πνεύμα ανιδιοτέλειας και φιλαλληλίας.

Το σχολείο μπορεί να θεσμοθετεί επίσης  δικές του (πρόσθετες) τιμητικές διακρίσεις, όπως το «Βραβείο Ήθους και Προσφοράς».

 

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

4.1. Ωράριο λειτουργίας

Τα μαθήματα αρχίζουν κανονικά την 11η Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 31 Μαΐου του επομένου έτους.

Το σχολείο λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα - Παρασκευή) από τις 8:20 π.μ. και μέχρι το τέλος του ημερησίου προγράμματος που μπορεί να λήγει το πολύ ως την 14.10 μμ. σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

         1η ώρα                           08.20- 09.05           Αλλαγή

              2η ώρα                          09.05- 09.50         Διάλειμμα 10 λ.

              3η ώρα                           10.00- 10.45       Διάλειμμα 10 λ.

              4η ώρα                           10.55- 11.40         Διάλειμμα 10 λ.

              5η ώρα                           11.50- 12.35       Διάλειμμα 10 λ.

             6η ώρα                           12.45-13.25          Διάλειμμα  5 λ.

             7η ώρα                            13.30-14.10

 

    8η ώρα    (προαιρετικά)       14.15- 15.00 (εκπαιδευτικά  προγράμματα)              

 

 

 

4.2. Πρωινή προσέλευση

Όλες οι μαθήτριες, οι οποίες έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία συνάντησης όλης της σχολικής κοινότητας. Είναι η μοναδική ευκαιρία επαφής, ενημέρωσης και ψυχολογικής προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό έργο που θα ακολουθήσει.

Με τη σημερινή σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αρκετοί μαθήτριες αλλόθρησκοι - ετερόδοξοι. Αυτοί έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή. Παράλληλα όμως έχουν υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των υπολοίπων. Το σχολείο αποδίδει στο σημείο αυτό μεγάλη σημασία.

Η έγκαιρη προσέλευση μαθητριών στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας δείχνουν ότι όλοι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό ρόλο έχει το σχολείο και πόσος σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου.

Η καθυστερημένη προσέλευση των μαθητριών ελέγχεται αυστηρά με βάση την γενική αρχή: «δεν πρέπει να διακόπτεται το μάθημα εξαιτίας αυτών που καθυστερούν ούτε να ενθαρρύνεται η άποψη ότι μπορεί ο κάθε μαθητής να καθυστερεί χωρίς συνέπειες». Μετά την είσοδο του καθηγητή στην τάξη δεν επιτρέπεται-για κανένα λόγο- η είσοδος μαθητριών, οι οποίες χρεώνονται με απουσία.

 

4.3. Πρόγραμμα μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων αποβλέπει στην ανάπτυξη του πνεύματος και της προσωπικότητας των μαθητριών. Διδάσκονται τα μαθήματα του κρατικού αναλυτικού προγράμματος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

orologio programma

 

Το πρόγραμμα μαθημάτων συμπληρώνεται με άλλες δραστηριότητες όπως: Μαθητικές Κοινότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, σχολικές εκδρομές, εκκλησιασμοί, αθλητικές εκδηλώσεις, συμμετοχή σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, εκπαιδευτικές ανταλλαγές με σχολεία του εξωτερικού κ.ά

 

 
 

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 

1. Φυσικοί κηδεμόνες της μαθήτριας είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες της μαθήτριας, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα της μαθήτριας.

2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν τη μαθήτρια στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη μαθήτρια και επηρεάζουν τη συμπεριφορά της στο σχολείο.

3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με μια συγκεκριμένη μαθήτρια και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο Γονέας - Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.

4. Για τη συμμετοχή της μαθήτριας σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα - Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη.

5. Ο Γονέας - Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τη μαθήτρια, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά της μαθήτριας στο σχολείο (ασθένειες, συνήθειες).

6. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητριών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου.

Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του σχολείου.

Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των ιδίων των γονέων και κηδεμόνων.

7. Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.

 

 

 

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Ι. ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ -ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 

Η μαθήτρια στη διάρκεια του διδακτικού έτους δεν μπορεί να κάνει απεριόριστο αριθμό ωριαίων απουσιών έστω και αν είναι όλες δικαιολογημένες. Σχετικά με τη φοίτηση των μαθητριών υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 

Α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητριών, και επομένως η μαθήτρια παίρνει μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου, όταν:

α) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64), ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται (δηλ. μέχρι 64 αδικαιολόγητες).

 

β) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114), από τις οποίες, οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) πρέπει να είναι δικαιολογημένες, (δηλ. μέχρι εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες και πενήντα (50) δικαιολογημένες).

 

γ) Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί να χαρακτηρίσει επαρκή τη φοίτηση μαθητή με απουσίες μέχρι εκατόν εξήντα τέσσερις (164) με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του, οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες (δηλ. μέχρι εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες και εκατό (100) δικαιολογημένες), η διαγωγή του είναι κοσμιότατη και ο Γενικός Μέσος όρος της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15).

 

Β. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητριών, και επομένως η μαθήτρια παραπέμπεται σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο, όταν:

 

α) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες (δηλ. μέχρι εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες και εκατό (100) δικαιολογημένες), και δεν συγκεντρώνει Γενικό Μέσο όρο της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και δεν έχει διαγωγή κοσμιότατη.

 

β) Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή με απουσίες μέχρι διακόσιες δέκα τέσσερις (214) με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του, οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες (δηλ. μέχρι εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες και εκατόν πενήντα (150) δικαιολογημένες), η διαγωγή του είναι κοσμιότατη και ο Γενικός Μέσος όρος της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15).

 

Γ. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητριών, και επομένως η μαθήτρια απορρίπτεται, δηλαδή υποχρεώνεται να επαναλάβει τα μαθήματα της ίδιας τάξης, όταν:

 

α) Το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64), (δηλ. πάνω από 64 αδικαιολόγητες).

 

β) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις διακόσιες δέκα τέσσερις (214), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες, και δεν συγκεντρώνει Γενικό Μέσο όρο της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και δεν έχει διαγωγή κοσμιότατη.

 

γ) Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις διακόσιες δέκα τέσσερις (214), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες.

 

Τα δικαιολογητικά των απουσιών δε δεσμεύουν το Σύλλογο των Καθηγητών, όταν αυτός γνωρίζει - με ικανά και επαρκή στοιχεία - ότι δεν αναφέρονται σε πραγματική ασθένεια της μαθήτριας.

 

ΙΙ. ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ

 

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης της μαθήτριας ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του, ο οποίος οφείλει να προσέρχεται στο Σχολείο κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση της μαθήτριας και για άλλα θέματα που την αφορούν.

 

2. Ανεξάρτητα από την προσέλευση αυτή του κηδεμόνα στο Σχολείο, ο καθηγητής - Σύμβουλος κάθε τμήματος, στις τακτικές συναντήσεις με τους γονείς, μέσα στο πλαίσιο της γενικής αμοιβαίας πληροφόρησης και συνεργασίας, τους ενημερώνει για τον αριθμό απουσιών του παιδιού τους κάθε φορά.  Επίσης, όταν το σύνολο των απουσιών της μαθήτριας ξεπεράσει τις τριάντα (30) αποστέλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, ενημερωτική επιστολή στον κηδεμόνα, μέσω ταχυδρομείου.

 

 

ΙΙΙ. ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 

1. Ο συνολικός αριθμός των ημερών που μπορεί να δικαιολογήσει ο κηδεμόνας κατ' έτος, δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10).

2. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο (2) συνεχών ημερών ή λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επάνοδο της μαθήτριας στο Σχολείο.

 

3. Αν η μαθήτρια απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο (2) συνεχείς ημέρες, ο κηδεμόνας του οφείλει να προσκομίσει ο ίδιος, δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επιστροφή της μαθήτριας στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Μετά την παρέλευση δεκαημέρου κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό. Ο Σύλλογος των Καθηγητών αποδέχεται το πιστοποιητικό των ιδιωτών γιατρών κατά την κρίση του.

 

IV. ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ

 

Σε καμιά περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες μαθητριών:

 

α) Σύμφωνα με το Π.Δ. 485/83, άρθρο 3, παρ. 5, εδαφ. α' (ΦΕΚ 184, τ. Α', 21-12-1983), “σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητριών, που πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του, μεμονωμένες ή συνεχείς. Σε περίπτωση όμως που πραγματοποιούνται μεμονωμένες απουσίες κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου για λόγους υγείας και με την άδεια του Διευθυντή του σχολείου, αυτές θα θεωρούνται δικαιολογημένες, αρκεί να συνοδεύονται από ιατρική βεβαίωση”.

 

β) Όταν οφείλονται σε ομαδική απομάκρυνση των μαθητριών από το Σχολείο. Ο Σύλλογος των Καθηγητών που χαρακτηρίζει στο τέλος του χρόνου τη φοίτηση των μαθητριών, θα χαρακτηρίσει με ιδιαίτερη δυσκολία “επαρκή” τη φοίτηση όσων έχουν υπερβεί τα όρια που προβλέπονται και αυτό μόνο όταν συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις που προσδιορίζει ο νόμος.

 

V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία),

2) Μαθηματικά,

3) Φυσική,

4) Ιστορία.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β ́) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση),

2) Χημεία,

3) Βιολογία,

4) Γεωλογία- Γεωγραφία,

5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 6)Θρησκευτικά,

7) Αγγλικά,

8) Δεύτερη ξένη γλώσσα και

9) Οικιακή Οικονομία.

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ ́) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Τεχνολογία - Πληροφορική, 2) Μουσική – Καλλιτεχνικά 3) Φυσική Αγωγή.

2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του Γυμνασίου (αναγράφονται παραπάνω).

Διαδικασία αξιολόγησης

1. Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή ορίζεται ως εξής:

Α. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες , την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ.,

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες

δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες,

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

Β. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι:

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Γ. Στα μαθήματα της Ομάδας Α ́ διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου. Στα μαθήματα της Ομάδας Β ́ διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της δεύτερης  ομάδας δύναται να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων. Στα μαθήματα της τρίτης ομάδας δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.

Δ. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τον παρακάτω περιορισμό:
Κάθε τμήμα μπορεί να εξετάζεται με ωριαία γραπτή δοκιμασία μόνο σε ένα (1) μάθημα την ημέρα και μέχρι σε τρία (3) το πολύ μαθήματα την εβδομάδα. Για τον σωστό προγραμματισμό αυτών των γραπτών δοκιμασιών, οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν έγκαιρα, σε ειδικό τετράδιο, την ημέρα που προτίθενται να διενεργήσουν ωριαία γραπτή δοκιμασία σε κάποιο τμήμα, για να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους.

Ε. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τους εξής περιορισμούς:

α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο,

β) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά,

γ) τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα και έχουν ελεγχθεί ότι είναι δυνατόν να απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου.

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

1. Από την 1η μέχρι την 30η Ιουνίου η σχολική μονάδα ολοκληρώνει τις εξής διαδικασίες

α) την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις μόνο στα μαθήματα της Ομάδας Α ́

β) το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση

γ) τη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα έχουν παραπεμφθεί μαθητές.

2. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Γυμνασίου στους μαθητές, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

3. Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) της διδαχθείσας. Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους. Η εξεταστέα ύλη κατατίθεται και εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον εισηγητή καθηγητή.

4. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων σε κάθε Γυμνάσιο.

5. Τα θέματα ορίζονται την ημέρα εξέτασης κάθε μαθήματος από τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης.

6. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν διαφορετικά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή του σχολείου.

7. Εάν δεν είναι δυνατόν να οριστούν θέματα από τον διδάσκοντα το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέματα ορίζονται από άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή, εάν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Εάν δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός ο οποίος έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τον αρμόδιο Διευθυντή Δ.Ε. άλλος εκπαιδευτικός.

8. Tα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές ή υπαγορεύονται ή γράφονται στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου.

9. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς) που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού δοκιμίου.

10. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον ενός (1) τουλάχιστον καθηγητή επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνει τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, τα υπογράφει και τα παραδίδει με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο για τη βαθμολόγησή τους καθηγητή.

Βαθμός ετήσιας επίδοσης

1. Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α ́) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

2. Στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β ́) και της τρίτης ομάδας (Ομάδα Γ ́) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.

3. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β ́ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β ́ τετραμήνου. Η βαθμολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για κάθε τετράμηνο.

4. α. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε
επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).

Για τους παραπεμπόμενους μαθητές αμέσως μετά το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου καταρτίζεται με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για κάθε μάθημα των Ομάδων Α ́ και Β ́ στο οποίο έχει παραπεμφθεί μαθητής. Συγκεκριμένα για κάθε μάθημα προσφέρεται πρόγραμμα διάρκειας πέντε έως δέκα (5-10) διδακτικών ωρών, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Η υλοποίησή του ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του σχολείου από τον σύλλογο διδασκόντων. Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου διεξάγονται οι επαναληπτικές εξετάσεις για τους παραπάνω μαθητές (δεύτερη εξεταστική περίοδος).

γ. Για τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α ́) οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.
Για τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.

δ. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α ́ και Β ́ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής σύμφωνα την περ. α αυτής της παραγράφου, τότε επαναλαμβάνει την τάξη.

ε. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ ́ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης σύμφωνα με την περ. α αυτής της παραγράφου, τότε δύναται να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος), στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10) καθώς και σε εξετάσεις επόμενου/νων σχολικού/κών έτους/ετών τον Ιούνιο (πρώτη και δεύτερη εξεταστική περίοδος) και τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος), στην ύλη στην οποία εξετάζονται κατά το έτος της εξέτασης και οι μαθητές της Γ ́ τάξης.
Οι επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διεξάγονται με τον τρόπο και τη διαδικασία των επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου.

5. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο του μαθήματος στον οποίον υστέρησε.

6. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται με βάση τις διατάξεις της με αρ. πρ. 28722/Γ2/12-3-2010 Υ.Α. (Β ́ 276), προάγονται ή απολύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 εδαφίου α (ii) της ενότητας με τίτλο «Βαθμός ετήσιας επίδοσης» της παρούσας εγκυκλίου με μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου βαθμών ετήσιας επίδοσης σε "τουλάχιστον έντεκα (11)".

3. Στους αποφοίτους του άρθρου αυτού χορηγείται απολυτήριο Γυμνασίου, στο οποίο αναγράφεται ότι χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.


Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2016-2017.

 

 

 

 

 

 

 

Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία |

©2003 Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά