Τι είναι το Πρόγραμμα Συνεργαζόμενων Σχολείων Δικτύου ASPnet UNESCO

∎ Είναι το Διεθνές Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων (Associated Schools Project Network Unesco), που αναπτύσσεται σε κάθε χώρα-μέλος του Διεθνούς Οργανισμού και στην Ελλάδα ανήκει στα ευρωπαϊκά προγράμματα του ΥΠΠΕΘ. Στο Δίκτυο συμμετέχουν σχολεία από όλη τη χώρα. Το Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά είναι Σχολείο ASPnet  και συμμετέχει με αντιπροσωπευτικές ομάδες στα Μαθητικά Συμπόσια ASPnet UNESCO .

∎ Στόχος είναι η εκπαίδευση στις διαδικασίες δημοσίου διαλόγου και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των νέων πάνω σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικών διακρίσεων, πολιτισμού, περιβάλλοντος και εκπαίδευσης.

ΔΡΑΣΕΙΣ 2023-2024

            9ο Μαθητικό Συμπόσιο Γυμνασίων Αττικής μελών του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων ASPnet-UNESCO

ΔΡΑΣΕΙΣ 2019 – 2020

             Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη 2019

ΔΡΑΣΕΙΣ 2018 – 2019

            Η ομάδα UNESCO του Ραλλείου Γυμνασίου στο 4ο Μαθητικό Συμπόσιο του Δικτύου Γυμνασίων Αττικής ASPnet UNESCO

            Διαγενεακή ανάγνωση της ομάδας UNESCO

Δράσεις 2017 – 2018

          Συμμετοχή του Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά στο 3ο Μαθητικό Συμπόσιο του Δικτύου Γυμνασίων Αττικής του Προγράμματος των Συνεργαζομένων Σχολείων (ASPnet) UNESCO 4-5/5/2018

Εκδήλωση της ομάδας UNESCO για τον εθελοντισμό

Πρόγραμμα Εκδήλωσης Ομάδας Unesco

Δράσεις  2015 – 2017

Εκδηλώσεις ετών 2015 – 2017