Σας παραθέτουμε την εγκύκλιο και την αίτηση που μπορείτε να κάνετε για τη συμμετοχή του παιδιού σας  στην ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-21. Υπάρχει το ενδεχόμενο η ενισχυτική διδασκαλία να γίνει με τηλεκπαίδευση αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων. Το σχολείο μας φέτος (αν τελικά η ενισχυτική γίνει δια ζώσης)  δεν θα είναι Κέντρο  διδασκαλίας, όπως τα προηγούμενα χρόνια. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στο mail του σχολείου (mail@gym-ralleion.att.sch.gr) έως την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020.

Ενημέρωση και χρονοδιάγραμμα ενεργειών σχολικών μονάδων 2020-21

ΑΙΤΗΣΗ δήλωσης μαθημάτων 2020_2021