Το Σάββατο 19/12/2020 έγινε, μέσω τηλεδιάσκεψης, ενημέρωση από τη Διεύθυνση του Ραλλείου Γυμνασίου προς τους γονείς των μαθητριών του σχολείου μας. Συμμετείχαν  147   γονείς και αρκετοί καθηγητές. Η συζήτηση, η οποία είχε απόλυτη επιτυχία, επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στα εξής θέματα:

  1. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση. H τηλεκπαίδευση υπό τις παρούσες συνθήκες είναι η μόνη λύση που, κατά το μάλλον ή ήττον, δίνει τη δυνατότητα στις μαθήτριες να κρατήσουν την επαφή με τη μαθησιακή διαδικασία, ωστόσο στην πράξη μπορεί να προκύψουν προβλήματα, κυρίως τεχνικής φύσεως, για τα οποία οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος με email ώστε να είναι οι ενήμεροι οι καθηγητές.
  2. Αξιολόγηση. Η αξιολόγηση των μαθητριών είναι πολυπαραμετρική (συνολική παρουσία, προφορική εξέταση, ασκήσεις/εργασίες, γραπτές εξετάσεις). Ο κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες διεξαγωγής των μαθημάτων, να δείχνει ευελιξία τόσο στη διδασκαλία όσο και στην αξιολόγηση, κυρίως όμως να έχει κατά νου την κάλυψη της διδακτέας ύλης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μην υπάρχουν γνωστικά κενά.
  3. Ενημέρωση γονέων. Οι καθηγητές ενημερώνουν τους γονείς των μαθητριών με email ή μέσω Webex. Έχει σταλεί σχετικός πίνακας με e-mail στους γονείς στις 18 Νοεμβρίου 2020.
  4. Ασφαλής επάνοδος στο σχολείο. Όταν οι αρχές επιτρέψουν την επιστροφή στα σχολεία, οφείλουν όλοι, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθήτριες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε, όπως και προ του lock down, να μην υπάρξει, κατά το δυνατόν, κανένα κρούσμα στον μαθητικό πληθυσμό του σχολείου μας.