Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα μαθήματα στα Γυμνάσια, με τη λήξη της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, αρχίζουν την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 μέσω τηλεκπαίδευσης. Θα τηρηθεί το πρόγραμμα μαθημάτων που υπήρχε και πριν τις γιορτές.