Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Προκειμένου να κάνετε ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής της κόρης σας στο Λύκειο διαβάστε προσεχτικά την εγκύκλιο στο σύνδεσμο που ακολουθεί. Να σημειωθεί ότι:

α) Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής υποβάλλει, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,
ή μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio , συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 24η Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 έως και τη 7η Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59, ο κηδεμόνας της μαθήτριας που έχει καταχωρισθεί ως «Κηδεμόνας e-εγγραφές» στο ΠΣ myschool , με χρήση των κωδικών  ΓΓΠΣ (taxis)

β) Για Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ)  πρέπει να καταχωρηθούν:
Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ.
Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος (καταχωρείτε Α΄ Λυκείου)
Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά ή Γερμανικά – τη γλώσσα που έκαναν και στο Γυμνάσιο)

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Η ΜΑΘΗΤΡΙΑ. Όλες οι απόφοιτες του Ραλλείου Γυμνασίου θα κατανεμηθούν στο Ράλλειο Γενικό Λύκειο Θηλέων Πειραιά. Από εκεί θα μάθετε ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για να κάνετε την τελική εγγραφή ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ανακοινωθεί το αποτέλεσμα πάλι μεσα από το σύνδεσμο https://e-eggrafes.minedu.gov.gr  μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου περίπου. Οι εγγραφές στα Γενικά Λύκεια ολοκληρώνονται μέχρι την έναρξη των μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς. Αν θέλετε η κόρη σας να φοιτήσει σε άλλο Γενικό Λύκειο θα κάνετε μετεγγραφή το Σεπτέμβριο από το Ράλλειο Λύκειο, αφού πρώτα προσκομίσετε σε αυτό σχετικό  υπηρεσιακό έγγραφο από το Λύκειο υποδοχής.

γ)Για Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) πρέπει να καταχωρηθούν:

Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος (καταχωρείτε Α΄ Λυκείου)

Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑΛ

Αν θέλετε η κόρη σας να φοιτησει σε ΕΠΑΛ σας δίνεται η δυνατότητα να δηλώσετε έως και 3 ΕΠΑΛ τώρα. Οι εγγραφές στα ΕΠΑΛ ολοκληρώνονται από την 11η Ιουλίου 2022 έως τη 22η Ιουλίου 2022 αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί τους.

δ) Για οποιοδήποτε Λύκειο πρέπει να καταχωρηθούν:

Το σχολείο τελευταίας φοίτησης, καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης (Θα επιλέξετε Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά – αρκεί να πληκτρολογήσετε τη λέξη Ράλλειο και να επιλέξετε Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά και σχολ έτος 2021-2022)
Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/τριας (ο οποίος αναγράφεται στους βαθμούς που σας εστάλησαν στις 20 Ιουνίου 2022)
Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας
Από ποιον/α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση
Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μαθητή/τριας

ε) Μετά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης ο έτερος κηδεμόνας πρέπει άμεσα να δηλώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο (είτε με αποστολή e-mail είτε με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986) στον/στη Διευθυντή/ντρια των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων ή Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί.

Η εγκύκλιος αναλυτικά:

Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο Λύκειο

(Να επισημάνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητριών σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου γίνονται αυτεπάγγελτα και δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από τους γονείς)