Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από συμφωνία της Περιφέρειας Αττικής και του Ο.Α.Σ.Α. οι μαθητές/μαθήτριες, που η απόσταση κατοικίας τους από το σχολείο είναι από 2500 μέτρα και πάνω (πεζή από τη συντομότερη διαδρομή) δικαιούνται να χρησιμοποιούν κάρτα για την ελεύθερη μετακίνηση με τα δημόσια Μέσα Μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, μετρό, ηλεκτρικό, προαστιακό) κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου. Όσοι ενδιαφέρεστε να στείλετε στο e-mail του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ του τμήματος μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (απλή του Ν 1599/86 ή μέσω GOV.GR) όπου θα δηλώνετε τα κάτωθι:

«Ο/Η…………………….…… νόμιμος κηδεμόνας της ……………………..….. μαθήτριας της …..’

Τάξης του Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά, δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) επιθυμώ για το παιδί

μου την έκδοση Ειδικού Μαθητικού Δελτίου (Ε.Μ.Δ.) του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών

(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) για μαθητές/μαθήτριες δημόσιων σχολείων της Αττικής, για το σχολικό έτος 2022-2023, β) υφίστανται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1, της Κ.Υ.Α. 50025/2018 (ΦΕΚ Β’4217), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 53173/11-08-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 4294) και ειδικότερα πληρείται το κριτήριο της χιλιομετρικής απόστασης της φοίτησης, σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή των μαθητών στις οικείες σχολικές μονάδες .»

Διαβάστε σχετικές πληροφορίες στα έγγραφα που ακολουθούν:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 20222023 (ΑΑ)-1

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΔ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-ΟΑΣΑ_2022-23

50025_ΚΥΑ _ΦΕΚ 4217_Β΄_26-09-2018