Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της βελτίωσης της επικοινωνίας των γονέων με τους καθηγητές του σχολείου μας  έχει προστεθεί και ηλεκτρονικός τρόπος επικοινωνίας για τους γονείς που δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν δια ζώσης με τους εκπαιδευτικούς. Η επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς που επέλεξαν την πλατφόρμα webex θα πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού που θα κλείνουν οι μαθήτριες με τον εκάστοτε καθηγητή. Η δια ζώσης επικοινωνία γίνεται ανά ομάδες τμημάτων κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 29 Νοεμβρίου έχουν δια ζώσης ενημέρωση οι γονείς των τμημάτων Γ1 και Γ2 και την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου των τμημάτων Γ3 και Γ4. Για τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

 

Ο σύνδεσμος του αναλυτικού πίνακα επικοινωνίας καθηγητών – γονέων έχει σταλεί στα mails των κηδεμόνων.