Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 19  Ιουνίου 2024 το μεσημέρι θα αναρτηθούν στην είσοδο του σχολείου τα αποτελέσματα προαγωγής – απόλυσης των μαθητριών. Οι βαθμοί θα δοθούν για όσους επιθυμούν  δια ζώσης στις αίθουσες διδασκαλίας των τμημάτων την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Α΄ Γυμνασίου: 09:00 – 10:00

Β΄ Γυμνασίου: 10:00 – 11:00

Γ΄ Γυμνασίου : 11:00 – 12:00

Σε κάθε περίπτωση πάντως οι βαθμοί  θα αποσταλούν ΚΑΙ ηλεκτρονικά το πρωί της ίδιας ημέρας  σε ΟΛΟΥΣ τους γονείς.

Αναβαθμολόγηση μπορεί να γίνει με δική σας αίτηση που πρέπει να κατατεθεί στο σχολείο μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 συνοδευόμενη από το προβλεπόμενο παράβολο, που εκδίδεται μέσω gov.