Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Προκειμένου να κάνετε ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής της κόρης σας στο Λύκειο διαβάστε προσεχτικά την εγκύκλιο στο σύνδεσμο που ακολουθεί. Να σημειωθεί ότι:

α) Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής υποβάλλει, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-segeniko-kai-epaggelmatiko-lukeio , συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 07:00 έως και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59., ο κηδεμόνας της μαθήτριας που έχει καταχωρισθεί ως «Κηδεμόνας e-εγγραφές» στο ΠΣ myschool , με χρήση των κωδικών  ΓΓΠΣ (taxis)

β) Για Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ)  πρέπει να καταχωρηθούν:
Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ. (Συνήθως δηλώνετε Ημερήσιο)
Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος (καταχωρείτε Α΄ Λυκείου)
Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας (στην περίπτωση που στη Γ΄ Γυμνασίου δεν διδάχθηκαν Γαλλικά ή Γερμανικά, άρα για το σχολείο μας δεν χρειάζεται να σημειώσετε κάτι)

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Η ΜΑΘΗΤΡΙΑ. Όλες οι απόφοιτες του Ραλλείου Γυμνασίου (εκτός από αυτές που είχαν δηλώσει στις αρχές του 2024 με υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο μας ότι επιθυμούν να πάνε σε άλλο Λύκειο) θα κατανεμηθούν στο Ράλλειο Γενικό Λύκειο Θηλέων Πειραιά (επιλέγετε Ημερήσιο ΓΕΛ). Από εκεί θα μάθετε ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για να κάνετε την τελική εγγραφή ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ανακοινωθεί το αποτέλεσμα πάλι μέσα από το σύνδεσμο https://e-eggrafes.minedu.gov.gr  λίγες ημέρες μετά τη λήξη των αιτήσεων. Οι εγγραφές στα Γενικά Λύκεια ολοκληρώνονται μέχρι την έναρξη των μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς. Αν θέλετε η κόρη σας να φοιτήσει σε άλλο Γενικό Λύκειο (και δεν το έχετε δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο μας) θα κάνετε μετεγγραφή το Σεπτέμβριο από το Ράλλειο Λύκειο, αφού πρώτα προσκομίσετε σε αυτό σχετικό  υπηρεσιακό έγγραφο από το Λύκειο υποδοχής.

Αν θέλετε η κόρη σας να συνεχίσει τις σπουδές της σε ιδιωτικό λύκειο δε χρειάζεται να κάνετε ηλεκτρονική εγγραφή (αφορά μόνο τα δημόσια λύκεια). Επικοινωνήστε με το Ράλλειο Γυμνάσιο για την αποστολή του απολυτηρίου στο ιδιωτικό λύκειο.

γ)Για Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) πρέπει να καταχωρηθούν:

Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθήτριες το επόμενο σχολικό έτος (καταχωρείτε Α΄ Λυκείου)

Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑΛ με σειρά επιλογής

Αν θέλετε η κόρη σας να φοιτησει σε ΕΠΑ.Λ ή Π.ΕΠΑ.Λ σας δίνεται η δυνατότητα να δηλώσετε έως και 3 ΕΠΑ.Λ / Π.ΕΠΑ.Λ. τώρα. Οι εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ /Π.ΕΠΑ.Λ. γίνονται από την 08η Ιουλίου 2024 έως τη 19η Ιουλίου 2024 ηλεκτρονικά ή κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με φυσική παρουσία, κατά τις ημέρες θερινής εφημερίας των σχολικών μονάδων, αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί τους. (διαβάστε λεπτομέρειες στην αναλυτική εγκύκλιο)

δ) Για οποιοδήποτε δημόσιο Λύκειο θα προχωρήσετε σε εγγραφή πρέπει να καταχωρηθούν:

Το σχολείο τελευταίας φοίτησης, καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης (Θα επιλέξετε Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά – αρκεί να πληκτρολογήσετε τη λέξη Ράλλειο και να επιλέξετε Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά και σχολ έτος 2023-2024)
Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/τριας (ο οποίος αναγράφεται στους βαθμούς που σας εστάλησαν στις 20 Ιουνίου 2024)
Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας
Από ποιον/α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση
Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μαθητή/τριας

ε) Μετά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης ο έτερος κηδεμόνας πρέπει άμεσα να δηλώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο (είτε με αποστολή e-mail είτε με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986) στον/στη Διευθυντή/ντρια των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων ή Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί. Προσοχή η δήλωση δεν γίνεται στο Γυμνάσιο μας καθώς οι μαθήτριες έχουν πια αποφοιτήσει.

Να επισημάνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητριών σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου γίνονται αυτεπάγγελτα και δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από τους γονείς

Η εγκύκλιος αναλυτικά (κινηθείτε στο κείμενό της με τα βελάκια πάνω-κάτω στο κάτω μέρος):

2024_06_26_ΕΞΕ_71425_ΓΔ4_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ_2024_25_9ΔΙΝ46ΝΚΠΔ-Β2Ρ