Στον πίνακα που ακολουθεί (μπορείτε να κινείστε σε αυτόν με τα βελάκια στο κάτω του μέρος) υπάρχει τμήμα  των στοιχείων των μαθητριών που έχουν δηλώσει αίτηση συμμετοχής στη μεταφορά για το επόμενο σχολικό έτος μέχρι και 3-7-24. Το γραφείο που έχει αναλάβει τη μεταφορά θα επικοινωνήσει με τους γονείς εντός της θερινής περιόδου.