Το σχολείο μας, συναισθανόμενο πλήρως τις οικονομικές δυσκολίες τις οποίες οι γονείς των μαθητριών μας αντιμετωπίζουν σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο και θεωρώντας πως όλα τα παιδιά δικαιούνται ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, έκανε προσπάθειες και κατάφερε να λάβει από τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά επιπρόσθετη έκτακτη επιχορήγηση ώστε να προβεί στην αγορά και άλλων tablets για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μαθητριών.

Έτσι, μετά τα 14 tablets που ήδη δόθηκαν, την ερχόμενη εβδομάδα θα δοθούν άλλα 6 tablets σε μαθήτριες που τα έχουν ανάγκη. Γι’ αυτό όσοι γονείς αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα μπορούν να αιτηθούν στο σχολείο τη λήψη tablet. Τα λίγα εναπομείναντα θα δοθούν και πάλι με κριτήρια κυρίως οικονομικά (χαμηλός μισθός, ανεργία) και κοινωνικά (μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη ή ορφανική οικογένεια).