Τα μαθήματα από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 συνεχίζονται μέσω της πλατφόρμας webex λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του covid-19. Το πρόγραμμα και το ωράριο θα είναι αυτά που υπήρχαν μέχρι και τις 29 Ιανουαρίου 2021. Αναλυτικά:

Α1

Α2

Α3

Α4

Β1

Β2

Β3

Β4

Γ1

Γ2

Γ3

Γ4

Γ5

Σύνδεσμοι Καθηγητών