Χρήση μάσκας

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική για όλους. Παρόλα αυτά συνιστάται για λόγους ασφαλείας η χρήση μάσκα μέσα στις αίθουσες.

 

Διαχείριση μεμονωμένων περιστατικών COVID-19

Εάν μια μαθήτρια εκδηλώσει συμπτώματα που παραπέμπουν σε COVID-19 εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.

Εάν η μαθήτρια που θα εκδηλώσει συμπτώματα βρίσκεται στο σχολείο, ειδοποιούνται οι γονείς/κηδεμόνες να έρθουν να την παραλάβουν.

Στη συνέχεια γίνεται ιατρική αξιολόγηση και αν η μαθήτρια χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα για COVID-19, συνιστάται η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου είτε με rapid test είτε με μοριακό PCR.

Εν αναμονή του αποτελέσματος του τεστ η μαθήτρια παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον.

Εάν το τεστ βγει θετικό, τότε ο γονέας/κηδεμόνας της μαθήτριας ενημερώνει τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της σχολικής μονάδας και η μαθήτρια παραμένει σε απομόνωση στο σπίτι για πέντε ημέρες από τη μέρα του θετικού αποτελέσματος του τεστ. Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης η μαθήτρια θα πρέπει να απέχει κι από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες.

Ως ημέρα 0 θεωρείται η μέρα λήψης της θετικής εργαστηριακής διάγνωσης.

Η μαθήτρια που νόσησε με COVID-19 μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση πέντε ημερών απομόνωσης εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα βελτιώνονται και εφόσον έχει πέσει ο πυρετός για τουλάχιστον ένα εικοσιτετράωρο χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών. Αν ο πυρετός επιμένει, συστήνεται η παράταση της απομόνωσης εντός της οικίας μέχρι την πλήρη υποχώρηση του πυρετού. Οι μαθήτριες που νόσησαν, όταν επιστρέψουν στο σχολείο, υποχρεούνται στη χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95, ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για πέντε ημέρες από την ημέρα λήξης της απομόνωσης.

Εάν το τεστ βγει αρνητικό, τότε η μαθήτρια επιστρέφει στο σχολείο μόνο εφόσον έχουν υποχωρήσει πλήρως τα συμπτώματα και ο πυρετός τουλάχιστον για 24 ώρες χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών.

Απουσίες μαθητριών λόγω νόσησης από COVID-19

Για τη μη προσμέτρηση των απουσιών των μαθητριών που είναι επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 και τίθενται σε κατ οίκον απομόνωση για 5 ή παραπάνω ημέρες, οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να υποβάλουν -κατά προτίμηση ηλεκτρονικά στο email του σχολείου (mail@gym-ralleion.att.sch.gr)- τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου από την πλατφόρμα gov.gr – ΕΨΠ.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, που να βεβαιώνει το θετικό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test – PCR). Μπορείτε να τη βρείτε εδώ: https://www.ypeythini-dilosi.eu/media/ypeythini-dilosi.pdf
  3. Βεβαίωση θετικού rapid test ή μοριακού PCR.

Σε περίπτωση που κάποια μαθήτρια νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω COVID-19, οι απουσίες καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα της νοσηλείας, με την υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης 1599/1986 και την επίδειξη ταυτόχρονα στο διευθυντή των σχετικών εγγράφων του νοσοκομείου.

Εάν κάποια μαθήτρια θεωρείται ύποπτο κρούσμα για Covid-19, ο κηδεμόνας ενημερώνει το σχολείο με email (mail@gym-ralleion.att.sch.gr), δηλώνοντας ότι το παιδί αποτελεί «ΥΠΟΠΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΓΙΑ Covid-19».