Στα πλαίσια των δράσεων του Ρητορικού Ομίλου του
σχολείου μας, το «Πνεύμα της…Αντιλογίας» συνεργάζεται και φιλοξενεί
τον Α΄Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Εικονικών Δικών «Πρωταγόρας» στις
23 και 24 Φεβρουαρίου 2019, ο οποίος αφορά μαθητές Γ΄ Γυμνασίου και
όλων των τάξεων Λυκείου.

Η εκπαιδεύτρια του Ρητορικού Ομίλου

Ελένη Λαμπρινάκου

Εικονικές Δίκες «Πρωταγόρας» – Πατήστε εδώ για αναλυτική ενημέρωση